Google

Wednesday, October 21, 2009

Regional Economic Group : Latin American Integration Association (LAIA)

กลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค : สมาคมบูรณาการละตินอเมริกา(แอลเอไอเอ)

กลุ่มในระดับภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นมาโดยสนธิสัญญาลงนามที่ กรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัยเมื่อปี ค.ศ. 1980 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการกระทำร่วมกัน สมาคมบูรณาการละตินอเมริกานี้เข้ามาแทนที่สมาคมการค้าเสรีละตินอเมริกา(แลฟตา) ที่ถูกจัดตั้งโดยสนธิสัญญามอนเตวิเดโอปี ค.ศ. 1960 สมาคมบูรณาการละตินอเมริกนี้ในภาษาสเปนเรียกชื่อย่อว่า เอแอลเอดีไอ (ย่อมาจาก Associacion Latinoamericana de Integracion) สมาคมบูรณาการละตินอเมริกามีข้อที่ไม่เหมือนกับแลฟตาตรงที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดพิกัดอัตราศุลกากรในหมู่ชาติสมาชิกโดยกำหนดวันไว้เป็นการแน่นอน แต่สมาคมบูรณาการละตินอเมริกานี้ต้องการให้มีการผ่อนปรนพิกัดอัตราศุลกากรให้แก่กันโดยยึดหลักฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกแต่ละชาติ ภายใต้ข้อตกลงใหม่นี้ชาติสมาชิกที่มีฐานะร่ำรวยจะต้องยอมผ่อนปรนให้แก่ชาติสมาชิกที่มีฐานะยากจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว สนธิสัญญาการจัดตั้งสมาคมบูรณาการละตินอเมริกาได้แบ่งรัฐผู้ลงนามทั้ง 11 ชาติออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับการพัฒนาดังนี้ คือ (1) กลุ่มรัฐที่พัฒนาน้อย (โบลิเวีย เอกวาดอร์ และ ปารากวัย) (2) กลุ่มรัฐที่พัฒนาปานกลาง(ชิลี โคลัมเบีย เปรู อุรุกวัย และ เวเนซุเอลา) และ (3) กลุ่มรัฐพัฒนามาก( อาร์เจนตินา บราซิล และเม็กซิโก)

ความสำคัญ สมาชิกของสมาคมบูรณาการละตินอเมริกา ประกอบด้วยประเทศที่สำคัญมากที่สุดของละตินอเมริกาที่เมื่อเอาประชากรมารวมกันแล้วก็จะมีจำนวนมากถึงสามในสี่ของดินแดนที่อยู่ทางใต้พรมแดนของสหรัฐอเมริกา การจัดตั้งองค์การใหม่ขึ้นมานี้เป็นผลโดยตรงจากความล้มเหลวของแลฟตาที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายคือจัดตั้งพื้นที่เสรีทางการค้าในระดับภูมิภาคได้ การตัดสินใจให้แอลเอไอเอนี้เข้าแทนที่แลฟตามีขึ้นในการประชุมครั้งสุดท้ายขององค์การฯเมื่อปี ค.ศ. 1980 การที่แลฟตาเกิดชะงักงันนั้นก็เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เป็นต้นว่า (1) การพัฒนาในหมู่รัฐสมาชิกมีระดับแตกต่างกัน (2) กลุ่มที่มีอิทธิพลมากต้องการคุ้มครองผลผลิตในท้องถิ่น (3) ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งในภูมิภาค (4) ระบบเศรษฐกิจขัดแย้งกัน (5) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ที่สมาคมบูรณาการละตินอเมริกามีระบบแบ่งรัฐสมาชิกออกเป็น 3 กลุ่มนี้ก็ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะแก้ปัญหาบางอย่าง ส่วนการที่องค์การที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นี้จะสามารถเอาชนะอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นกับแลฟตามาเป็นเวลา 20 ปีที่แลฟตาเกิดขึ้นมาได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่จะต้องคอยติดตามกันต่อไป สมาชิกของสมาคมบูรณาการละตินอเมริกาหลายชาติมีหนี้สินรุงรังอยู่กับสถาบันการเงินทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนจากประเทศตะวันตก ข้อนี้ก็เป็นการไปเพิ่มปัญหาทางการค้าและการพัฒนาให้แก่ชาติเหล่านี้

1 comment:

  1. แล้วการรวกลุ่มแบบนี้ จัดเป้นการรวมกลุ่มในระดับไหนครับ

    ReplyDelete